Krikščionių profsąjunga kviečia visus Lietuvos krikščionis ir geros valios žmones, branginančius sąžinės, religijos ir žodžio laisvę prisidėti prie profsąjungos veiklos stiprinimo ir finansinio fondo telkimo iniciatyvos, skiriant 0,6 % nuo GPM dalį, kurią galima paskirti išskirtinai tik profsąjungoms.

„Matydami tendencijas Vakarų demokratijos šalyse, kai vis dažniau įvairių profesijų krikščionys dėl savo pažiūrų susiduria su atšaukimo kultūra (angl. Cancel Culture) ir teisiniu persekiojimu, nusprendėme šių metų 0,6 % nuo GPM paramą skirti organizacijos veiklos stiprinimui ir finansinio fondo telkimui. Fondo tikslas – padėti įvairių profesijų krikščionims Lietuvoje, kurie dėl savo įsitikinimų, patirs sąžinės, religijos, žodžio laisvės ribojimus ar teisinį persekiojimą. Iš kitų šalių patirties matome, kad tikintieji dėl savo pažiūrų net ir Europos Sąjungos šalyse, JAV, Kanadoje vis dažniau susiduria su teisiniu persekiojimu“, – teigia profsąjungos pirmininkas Audrius Globys.

Praėjusiais metais pasaulinėje žiniasklaidoje garsiai nuskambėjo medikės ir Suomijos parlamento narės Päivi Räsänen byla dėl „etninio kurstymo“ ir „neapykantos kalbos“.  Kalbėdama apie homoseksualumą kaip nuodėmę, ji citavo Bibliją bei būdama medikė teigė, jog seksualinė trauka tai pačiai lyčiai yra psichoseksualinės raidos sutrikimas. Päivi Räsänen teisinis persekiojimas vyksta nuo 2019 metų. Jai gresia piniginė bauda arba kalėjimas iki 2 metų. Teisinė gynyba vien pirmos instancijos teisme jai jau kainavo daugiau kaip 50 tūkstančių eurų.

„Tokie pavyzdžiai kaip Päivi Räsänen teisinis persekiojimas dėl jos krikščioniška pasaulėžiūra paremtų įsitikinimų liudija, kad sąžinės, religijos ir žodžio laisvės gynyba šiuolaikiniame demokratiniame Vakarų pasaulyje yra varginanti, ilgai trunkanti ir labai brangiai kainuojanti. Matydami šiuos procesus pasaulyje ir jausdami grėsmes Lietuvoje, Krikščionių profsąjunga išsikėlė strateginį tikslą sutelkti finansinį fondą, kurio lėšos būtų naudojamos telkiant, šviečiant, informuojant visuomenę bei ginant įvairių profesijų krikščionis, susiduriančius su persekiojimu dėl sąžinės, religijos ir žodžio laisvės ribojimų“, – sako A. Globys.

Kiekvienas Lietuvos pilietis GPM gali paskirti trims paramos gavėjams

 • 1,2 % GPM dalį paramos gavėjams;
 • 0,6 % profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams;
 • 0,6 % politinėms partijoms.

0,6 % GPM dalis – išskirtinai tik profsąjungoms

Lietuvoje jau yra įprasta kiekvienais metais deklaruojant pajamas skirti 1,2 % GPM kuriai nors paramą galinčiai gauti organizacijai, pavyzdžiui, mokyklai, vaikų darželiui, parapijai, bendruomenei, nevyriausybinei ar labdaros organizacijai. Taip pat skirti ir 0,6 % GPM kuriai nors politinei partijai. Tačiau nedaugelis žino, kad galima skirti dar papildomai 0,6 %. GPM išskirtinai tik kuriai nors iš Lietuvoje veikiančių profesinių sąjungų.

Kiekvienais metais deklaruodami savo pajamas Lietuvos gyventojai gali perskirstyti iš viso 2,4 % savo jau sumokėto GPM – 1,2 % paramos gavėjo statusą turinčioms organizacijoms; 0,6 % tik politinėms partijoms ir 0,6 % tik profesinėms sąjungoms.

Skiriant 0,6 % nuo GPM Krikščionių profsąjungai nereikia naudoti savo šeimos biudžeto lėšų, taip pat galima ir toliau skirti 1,2 % nuo GPM tam, kam buvo skiriama iki šiol. Tai visiškai skirtingos ir tarpusavyje nekonkuruojančios GPM paskyrimo galimybės.

„Labai raginu visus Lietuvos žmones Krikščionių profsąjungai skirti 0,6 % nuo GPM, kad profsąjunga sukaupusi reikalingą fondą, ateityje, kai iškils reikalas, galėtų sėkmingai apginti tikinčiųjų teises. Sovietmetį, kuomet buvo persekiojama Bažnyčia, ją gynė Katalikų Bažnyčios Kronika, Katalikų komitetas, šiandien šį uždavinį stengiasi perimti Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga“, – kviečia Krikščionių profsąjungos dvasinis vadovas J. Em. kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ.

Krikščionių profsąjunga

Krikščionių profsąjungos pilnas pavadinimas – Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga,  įkurta 2021 m. liepos 2 d.. Jos tikslas – apginti krikščionis, darbe vis dažniau patiriančius patyčias, mobingą ar psichologinį spaudimą.

Krikščionių prifsąjungos pagrindinės veiklos kryptys:
 • telkimas ir solidarumas;
 • ugdymas ir formacija;
 • informavimas ir gynimas.

Kaip paskirti 0,6 % GPM krikščionių profsąjungai?

 • GPM paskirti galima tik elektroniniu būdu, prisijungus per elektroninio deklaravimo sistemą (toliau – EDS). Galite spausti čia. Pasirinkite „pildyti formą“, toliau „prašymas skirti paramą“;
 • Sekite instrukcijas sistemoje, užtruksite vos kelias minutes;
 • Gavėjo paieškos laukelyje įrašykite gavėjo duomenis - Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga arba juridinio asmens kodą 305844134.
 • Nepamirškite, kad profsąjungoms galima skirti iki 0,6 proc. nuo GPM ir ši parama nekonkuruoja su paramos gavėjams (1,2%) bei politinėms partijoms (0,6%) skiriamomis paramomis.
 • Pilną 0,6 % paskyrimo instrukciją su vizualais galite rasti čia
 

Svarbu: deklaruoti pajamas galite tik iki šių metų gegužės 2 dienos ir tik elektroniniu būdu.

Pildymo instrukcija

UŽ SĄŽINĖS, RELIGIJOS IR ŽODŽIO LAISVĘ!

2022 m. GPM paramos panaudojimas:

Krikščionių profsąjunga įvykdė savo įsipareigojimą ir visą 2022 m. gautą 0,6 % nuo GPM paramą paskyrė Ukrainos žmonėms, kenčiantiems nuo karo.

Daugiau kaip 1,5 tūkstančio Lietuvos gyventojų praėjusiais metais paskyrė 0,6 % nuo GPM Krikščionių profsąjungai, surinkta 40.057 Eur.

Profsąjunga nupirko ir perdavė radijo ryšio priemones Ukrainos kariuomenei, taip pat 16 vietų mikroautobusą Belo Cerkov miestelio (Kijevo regionas) vaikų namams–internatui, į kurį perkelti vaikai su negalia iš Rusijos kariuomenės okupuotų Ukrainos teritorijų.

Lietuvoje profsąjunga parėmė Ukrainos karo pabėgėlių apgyvendinimą ir sielovadą, nupirko vadovėlių ir vaikiškų knygų ukrainiečių vaikams, parėmė Vilniaus arkivyskupijos Carito programą „Šeima-šeimai“, kuri padeda Lietuvoje prisiglaudusių ukrainiečių šeimoms.

Taip pat profsąjunga finansiškai parėmė organizuojant Kūčių vakarą ir perkant kalėdines dovanas Ukrainos karo pabėgėlių vaikams, prisidėjo prie Kauno arkivyskupijos Carito „Vaiko gerovės instituto“ Ukrainos karo pabėgėlių vaikų socialinės integracijos ir užimtumo projekto įgyvendinimo.

Visoms šioms veikloms buvo panaudoti visi 40.057 eurai iš 2022 m. gautos 0,6% GPM paramos.

„Krikščionių profsąjunga dėkoja savo rėmėjų bendruomenei už pasitikėjimą ir 2022 m. paskirtą GPM  paramą solidarizuojantis su karą išgyvenančia Ukraina, taip pat kviečia ir toliau telktis bei 2023 m. skirti 0,6 % nuo GPM solidarizuotis už sąžinės, religijos ir žodžio laisvę Lietuvoje“, – kviečia profsąjungos pirmininkas A. Globys.

Kodėl verta paskirti 0,6 % GPM profesinei sąjungai?

Jei niekam nepaskirsite šios dalies sumokėtų mokesčių, pinigai grįš atgal į valstybės biudžetą. Todėl būkime vieningi ir atsakingi, skirdami savo GMP dalį. 

Jums nieko nereikia mokėti, bet galite paskirti dalį iš jau sumokėtų mokesčių. Tik užpildykime formą – ir 0,6 % valstybei jau sumokėtų mokesčių dalis atiteks krikščionių profsąjungai, kuri įsipareigoje sutelkti finansinį fondą, skirtą padėti apsiginti įvairių profesijų krikščionims Lietuvoje, patiriantiems mobingą, patyčias, diskriminaciją ar teisinį persekiojimą dėl savo įsitikinimų.

Krikščionių profsąjunga

Kodėl verta paskirti 0,6 % nuo GPM profesinei sąjungai?

Krikščionių profsąjungos pilnas pavadinimas – Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga,  įkurta 2021 m. liepos 2 d..

Tikslas – apginti krikščionis, darbe vis dažniau patiriančius patyčias, mobingą ar psichologinį spaudimą.

Krikščionių prifsąjungos pagrindinės veiklos kryptys:
 • telkimas ir solidarumas;
 • ugdymas ir formacija;
 • informavimas ir gynimas.

Jei niekam nepaskirsite šios dalies sumokėtų mokesčių, pinigai grįš atgal į valstybės biudžetą. Todėl būkime vieningi ir atsakingi, skirdami savo GMP dalį. 

Jums nieko nereikia mokėti, bet galite paskirti dalį iš jau sumokėtų mokesčių. Tik užpildykime formą – ir 0,6 % valstybei jau sumokėtų mokesčių dalis atiteks krikščionių profsąjungai, kuri siekia stiprinti savo organizacijos veiklą bei sutelkti finansinį fondą, skirtą padėti apsiginti įvairių profesijų krikščionims Lietuvoje, patirsiantiems mobingą, patyčias, diskriminaciją ar teisinį persekiojimą dėl savo įsitikinimų.

Krikščionių profsąjunga

Krikščionių profsąjungos pilnas pavadinimas – Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga,  įkurta 2021 m. liepos 2 d..

Tikslas – apginti krikščionis, darbe vis dažniau patiriančius patyčias, mobingą ar psichologinį spaudimą.

Krikščionių prifsąjungos pagrindinės veiklos kryptys:
 • telkimas ir solidarumas;
 • ugdymas ir formacija;
 • informavimas ir gynimas.

Kodėl verta paskirti 0,6 % nuo GPM profesinei sąjungai?

Jei niekam nepaskirsite šios dalies sumokėtų mokesčių, pinigai grįš atgal į valstybės biudžetą. Todėl būkime vieningi ir atsakingi, skirdami savo GMP dalį. 

Jums nieko nereikia mokėti, bet galite paskirti dalį iš jau sumokėtų mokesčių. Tik užpildykime formą – ir 0,6 % valstybei jau sumokėtų mokesčių dalis atiteks krikščionių profsąjungai, kuri siekia stiprinti savo organizacijos veiklą bei sutelkti finansinį fondą, skirtą padėti apsiginti įvairių profesijų krikščionims Lietuvoje, patirsiantiems mobingą, patyčias, diskriminaciją ar teisinį persekiojimą dėl savo įsitikinimų.