Rugsėjo 7 d., simboliškai sutampant su Šv. Jono Pauliaus II apsilankymo Šiluvoje 30-mečio metinėmis, įvyko mokslinė konferencija „Religijos, sąžinės, žodžio laisvė ir jos ribos: Šiluvos deklaraciją apmąstant“.

 

Nuoširdų A Č I Ū tariame:

 • Konferencijos globėjams: E. Kauno arkivyskupui metropolitui dr. Kęstučiui Kėvalui ir J.E. Vilniaus arkivyskupui metropolitui dr. Gintarui Grušui;
 • Konferencijos bendraorganizatoriams: Lietuvos Krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga, Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultetas;
 • Konferencijos prelegentams: Popiežiškojo Laterano universiteto rektoriui (2018–2023 m.) bei  Vatikano miesto valstybės generaliniam patarėjam prof. Vincenzo Buonomo,  Kauno arkivyskupui metropolitui dr. Kęstučiui Kėvalui, Alliance Defending Freedom (ADF) Europos advokatūros direktoriui Dr. Felixui Boellmannui, Teksaso universiteto (JAV) profesoriui dr. Markui Regnerusui, filosofui prof. dr. Alvydui Jokubaičiui, teisininkei prof. dr. Liudvikai Meškauskaitei ir teisininkams dr. Vygantui Malinauskui bei doc. dr. Vaidotui Vaičaičiui, biomedicinos ekspertui kun. prof. dr. Andriui Narbekovui, Žurnalistų sąjungos pirmininkui Dainiui Radzevičiui;
 • Konferencijos vedėjai: Vilmai Popovienei
 • Konferencijos pagrindiniams partneriams: Ateitininkų federacija, Konstitucinių asmens teisių institutas, Katalikų bažnyčios kronikos fondas, Raseinių rajono kultūros centrui Šiluvoje;
 • Transliacijos partneriams:lt, internetiniam portalui „Laikmetis“, Katalikų medijų centrui, INIT, regioninei televizijai: BM TV, Dzūkijos televizijos, Šiaulių televizijos, Ventos televizijos, Pūkas TV, TV Aidas. Radijui: XFM, Marijos radijas;
 • Visai filmavimo ir tiesioginės transliacijos užtikrinimo komandai: Andrius Jakelis ir draugai! Bei Ignas Lukoševičius už tarpininkavimą su regioninėmis televizijomis.
 • Fotografui: Juozui Kamenskui;
 • Gausiai savanorių komandai: Ateitininkų federacijos kolektyvui, ypatingai jos gen. sekretoriui Ignui Kriaučiūnui ir Kauno arkivyskupijos Jono Pauliaus II piligrimų centro vadovui Mantui Kuraičiui ir draugams už žaibišką pagalbą, vos paprašius!
 • Tariame ačiū: Raseinių rajono kultūros centro Šiluvoje darbuotojams, Šiluvos bendruomenei „Aušrinė“, maitinimo paslaugų teikėjui Justui ir jo kolektyvui, paviljonunuomajums.lt.
 • Taip pat dėkojame visiems iš įvairių Lietuvos miestų bei užsienio atvykusiems dalyviams, konferencijos stebėtojams nuotoliu.
 • Ačiū Jums mieli konferencijos palaikytojai, kurie drąsinote žodžiu, skambučiu ar kt.

 

Iki kitų susitikimų!