Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinės sąjungos veikla:

 • atstovauja Profesinės sąjungos narių interesus;
 • teikia konsultacijas Profesinės sąjungos nariams bei jų artimiesiems teisės ir socialiniais klausimais;
 • organizuoja informacines-švietimo kampanijas, konferencijas, seminarus, kūrybines dirbtuves, streikus ir kitus renginius;
 • palaiko ryšius su Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse veikiančiomis profesinėmis sąjungomis, tarptautinėmis ir kitomis organizacijomis;
 • bendradarbiauja su kitais asocijuotais junginiais;
 • esant poreikiui ir galimybei teikia Profesinės sąjungos nariams materialinę paramą (labdarą) taikydama principą „būtina padėti“;
 • organizuoja Profesinės sąjungos narių poilsio ir laisvalaikio renginius, savanorystės veiklas;
 • organizuoja ir rengia protesto akcijas ir kitus taikius susirinkimus;
 • Darbo kodekso nustatytais atvejais dalyvauja informavimo bei konsultavimo procedūrose;
 • teikia pasiūlymus valstybinės valdžios ir valdymo organams dėl norminių aktų darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais priėmimo, pakeitimo ar panaikinimo.

Šv. Mišios Krikščionių profsąjungos intencijomis yra aukojamos kiekvieno mėnesio pirmąjį trečiadienį:

 • Kauno arkikatedroje bazilikoje (aukoja Jo Eminencija kardinolas S. Tamkevičius SJ)
 • Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje, Vilniuje (aukoja kun. A. Toliatas).

Ateityje, pagal tai kur bus Krikščionių profsąjungos nariai ir skyriai, numatoma Šv. Mišias profsąjungos intencijomis aukoti ir kitų Lietuvos miestų ir miestelių bažnyčiose.