Mes esame

Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga

Siekiame

Užtikrinti oraus darbo sąlygas ir galimybę laisvai rinktis veiklos sritį, užtikrinti galimybę ieškoti tiesos, ją pažinti ir ja vadovautis nedarant kompromisų su sąžine ir kt.

Kviečiame

Jungtis į Krikščionių profsąjungą – telkiantį, stiprų ir turintį galią efektyviai veikti, atstovauti, ginti, įgalinti ir puoselėti krikščioniškąsias vertybes susivienijimą.

„Už sąžinės, religijos ir žodžio laisvę“

Krikščionių profsąjunga

DEKLARACIJA

už visus miręs ir prikeltas Kristus savo Dvasia teikia žmogui šviesos ir jėgų, idant šis galėtų atitikti savo aukščiausią pašaukimą;

kiekvienas žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą, iš kurio kyla jo orumas;

meilė ir pagarba kiekvienam asmeniui negali būti atskirta nuo tiesos apie žmogų, jo prigimtį ir tikrąjį gėrį;

Deklaracija

Komanda

Audrius Globys
Pirmininkas
Žaneta Poškuvienė
Administracijos vadovė

El. paštas:
zanetaep@gmail.com
Tel.: +370 686 34010

Diana Karvelienė
Komunikacijos vadovė

El. paštas: karveliene.diana@gmail.com
Tel.: +370 614 01479