Krikščionių profsąjunga kviečia visus Lietuvos krikščionis ir geros valios žmones, branginančius sąžinės, religijos ir žodžio laisvę, prisidėti prie profsąjungos veiklos stiprinimo ir finansinio fondo telkimo iniciatyvos, skiriant 0,6 % nuo GPM dalį, kurią galima paskirti išskirtinai tik profsąjungoms.

Matant tendencijas Vakarų demokratijos šalyse, kai vis dažniau krikščionys dėl savo pažiūrų susiduria su atšaukimo kultūra (angl. Cancel Culture) ir teisiniu persekiojimu, 2023 m. Krikščionių profsąjunga pradėjo telkti finansinį fondą, kurio lėšos būtų naudojamos ginant organizacijos narius, įvairių profesijų krikščionis Lietuvoje, kurie dėl savo įsitikinimų patirs sąžinės, religijos, žodžio laisvės ribojimus ar teisinį persekiojimą. Šiam fondui pirmaisiais jo telkimo metais buvo paskirta 20 000 Eur iš 2023 m. surinktų 0,6% nuo GPM.

Šiais 2024 m. gautą 0,6 % nuo GPM paramą taip pat skirsime organizacijos veiklos stiprinimui ir dalį gautos paramos paskirsime tolimesniam finansinio fondo telkimui.

„Matome, kad tikintieji dėl savo pažiūrų Europos Sąjungos šalyse, JAV, Kanadoje ir jau Lietuvoje vis dažniau susiduria su diskriminacija ir teisiniu persekiojimu. Tokie pavyzdžiai, kaip Päivi Räsänen teisinis persekiojimas dėl jos krikščionišku mokymu paremtų įsitikinimų (kuomet teisminiai procesai trunka 4 ir daugiau metų, o vien pirmos instancijos teismas kainuoja daugiau kaip 50 tūkst. eurų) liudija, kad sąžinės, religijos ir žodžio laisvės gynyba šiuolaikiniame demokratiniame Vakarų pasaulyje yra varginanti, ilgai trunkanti ir labai brangiai kainuojanti. 2023 m. Lietuvoje taip pat turime pirmąją strateginę bylą tarp žurnalisto, Krikščionių profsąjungos nario Virginijaus Savukyno ir LRT, nuo kurios baigties priklausys, ar Lietuvoje bus formuojamas precedentas darbdaviui savo etikos kodeksu suvaržyti LR Konstitucijoje įtvirtintas Lietuvos piliečių sąžinės, įsitikinimų ir žodžio laisves bei teisę kritikuoti valdžią ir nebūti už tai persekiojamu. Stebėdama šiuos procesus pasaulyje ir matydama ateinančias grėsmes į Lietuvą, Krikščionių profsąjunga 2024 m. 0,6 % nuo GPM paramą skirs organizacijos veiklos stiprinimui ir dalį gautos paramos paskirs telkiamam finansiniam fondui“, – teigia profsąjungos pirmininkas Audrius Globys.

Kiekvienas Lietuvos pilietis 2,4 % nuo GPM gali paskirti visiems trims paramos gavėjų grupėms:

 • 1,2 % GPM dalį paramos gavėjams;
 • 0,6 % profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams;
 • 0,6 % politinėms partijoms.

0,6 % GPM dalis – išskirtinai tik profsąjungoms

Lietuvoje jau yra įprasta kiekvienais metais deklaruojant pajamas skirti 1,2 % GPM kuriai nors paramą galinčiai gauti organizacijai, pavyzdžiui, mokyklai, vaikų darželiui, parapijai, bendruomenei, nevyriausybinei ar labdaros organizacijai. Taip pat skirti ir 0,6 % GPM kuriai nors politinei partijai. Tačiau nedaugelis žino, kad galima skirti dar papildomai 0,6 % GPM išskirtinai tik kuriai nors iš Lietuvoje veikiančių profesinių sąjungų.

Kiekvienais metais deklaruodami savo pajamas Lietuvos gyventojai gali perskirstyti iš viso 2,4 % savo jau sumokėto GPM – 1,2 % paramos gavėjo statusą turinčioms organizacijoms, 0,6 % tik politinėms partijoms ir 0,6 % tik profesinėms sąjungoms.

Skiriant 0,6 % nuo GPM Krikščionių profsąjungai nereikia naudoti savo šeimos biudžeto lėšų, taip pat galima ir toliau skirti 1,2 % nuo GPM tam, kam buvo skiriama iki šiol. Tai visiškai skirtingos ir tarpusavyje nekonkuruojančios GPM paskyrimo galimybės.

„Labai raginu visus Lietuvos žmones Krikščionių profsąjungai skirti 0,6 % nuo GPM, kad profsąjunga, sukaupusi reikalingą fondą, ateityje, kai iškils reikalas, galėtų sėkmingai apginti tikinčiųjų teises. Sovietmečiu, kuomet buvo persekiojama Bažnyčia, ją gynė Katalikų Bažnyčios Kronika, Katalikų komitetas, šiandien šį uždavinį stengiasi perimti Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga“, – kviečia Krikščionių profsąjungos dvasinis vadovas J. Em. kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ.

Krikščionių profsąjunga

Krikščionių profsąjungos pilnas pavadinimas – Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga,  įkurta 2021 m. liepos 2 d.. Jos tikslas – apginti krikščionis, darbe vis dažniau patiriančius patyčias, mobingą ar psichologinį spaudimą.

Krikščionių prifsąjungos pagrindinės veiklos kryptys:
 • telkimas ir solidarumas;
 • ugdymas ir formacija;
 • informavimas ir gynimas.

Kaip paskirti 0,6 % GPM krikščionių profsąjungai?

 • GPM paskirti galima tik elektroniniu būdu, prisijungus per elektroninio deklaravimo sistemą (toliau – EDS). Galite spausti čia. Pasirinkite „pildyti formą“, toliau „prašymas skirti paramą“;
 • Sekite instrukcijas sistemoje, užtruksite vos kelias minutes;
 • Gavėjo paieškos laukelyje įrašykite gavėjo duomenis - Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga arba juridinio asmens kodą 305844134.
 • Nepamirškite, kad profsąjungoms galima skirti iki 0,6 proc. nuo GPM ir ši parama nekonkuruoja su paramos gavėjams (1,2%) bei politinėms partijoms (0,6%) skiriamomis paramomis.
 • Pilną 0,6 % paskyrimo instrukciją su vizualais galite rasti čia
 

Svarbu: deklaruoti pajamas galite tik iki šių metų gegužės 2 dienos ir tik elektroniniu būdu.

Pildymo instrukcija

UŽ SĄŽINĖS, RELIGIJOS IR ŽODŽIO LAISVĘ!

2022 metų GPM paramos panaudojimas 2023 metais:

Krikščionių profsąjunga įvykdė savo įsipareigojimą ir visą 2022 m. gautą 0,6 % nuo GPM paramą paskyrė Ukrainos žmonėms, kenčiantiems nuo karo.

2022 m. daugiau kaip 1,5 tūkst. Lietuvos gyventojų paskyrė paramą Krikščionių profsąjungai, surinkta 40.057 Eur., iš kurių 2022 m. paramai Ukrainai panaudota 13.300 Eur, 2023 m.  – 26.757 EUR. Įvairioms paramos Ukrainai iniciatyvoms:

 • Krikščionių profsąjunga prisidėjo prie Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios kunigo Heorhyjaus Kovalenko sielovados Ukrainos karo pabėgėliams Lietuvoje kelionės ir apgyvendinimo;
 • nupirko ir perdavė Ukrainos kariuomenei reikalingas Radijo ryšio priemonių;
 • reikšmingai prisidėjo prie Vilniaus arkivyskupijos Carito programos „Šeima-šeimai“, skirtos padėti į Lietuvą pasitraukusių Ukrainos pabėgėlių šeimoms;
 • prisidėjo prie Kauno arkivyskupijos Carito „Vaiko gerovės instituto“ Ukrainos karo pabėgėlių socialinės integracijos ir užimtumo projekto nuo karo Ukrainoje nukentėjusiems vaikams gyvenantiems Lietuvoje;
 • nupirko ir perdavė vaikiškų knygų ir vadovėlių Ukrainos karo pabėgėlių vaikams gyvenantiems Lietuvoje;
 • skyrė paramą Ukrainos karo pabėgėliams apgyvendintiems Bazilijonų vienuolyno svečių namuose Vilniuje.

Krikščionių profsąjunga dėkoja savo rėmėjų bendruomenei už pasitikėjimą ir 2022 m. paskirtą GPM  paramą solidarizuojantis su karą išgyvenančia Ukraina.

2023 m. GPM paramos panaudojimas:

2023 m. gauto 0,6% GPM paramos panaudojimo tikslas buvo stiprinti Krikščionių profsąjungos veiklą ir pradėti telktį vidinį finansinį fondą.

2023 m. Krikščionių profsąjungai 0,6% GPM paskyrė beveik 2 tūkst. Lietuvos gyventojų, surinkta – 68 910 Eur.

Vidiniam profsąjungos finansiniam fondui paskirta 20 000 Eur., kita parama bus naudojama – profsąjungos aktyviai veiklai vykdyti.

Krikščionių profsąjunga

Kodėl verta paskirti 0,6 % nuo GPM profesinei sąjungai?

Krikščionių profsąjungos pilnas pavadinimas – Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga,  įkurta 2021 m. liepos 2 d..

Tikslas – apginti krikščionis, darbe vis dažniau patiriančius patyčias, mobingą ar psichologinį spaudimą.

Krikščionių prifsąjungos pagrindinės veiklos kryptys:
 • telkimas ir solidarumas;
 • ugdymas ir formacija;
 • informavimas ir gynimas.

Jei niekam nepaskirsite šios 0,6 % GPM dalies, kurią galima skirti išskirtinai tik kuriai nors iš profesinių sąjungų, Jūsų jau sumokėtų mokesčių pinigai liks valstybės biudžete. Šios GPM dalies negalite perleisti paramos gavėjams ar politinėms partijoms – tai visiškai atskira GPM paskirstymo galimybė. Todėl būkime vieningi ir atsakingi, skirdami savo GPM dalį.

Jums nieko nereikia papildomai mokėti, bet galite paskirti dalį iš jau sumokėtų mokesčių. Tik užpildykite formą – ir 0,6 % valstybei jau sumokėtų mokesčių dalis atiteks Krikščionių profsąjungai, kuri siekia stiprinti savo organizacijos veiklą bei sutelkti finansinį fondą, skirtą padėti apsiginti organizacijos nariams, įvairių profesijų krikščionims Lietuvoje, patirsiantiems mobingą, patyčias, diskriminaciją ar teisinį persekiojimą dėl savo įsitikinimų.