Darbo teismas nagrinės buvusio anglikonų mokyklos kapeliono iš Jungtinės Karalystės bylą dėl draudimo jam dirbti. Po pamokslo prieš LGBT ideologiją Anglikonų Bažnyčioje jis tapo atstumtuoju asmeniu.

Ketvirtadienį ir penktadienį vyksiančiame tribunolo posėdyje Bernardas Randallas (Bernardas Randalas) pareikš, kad Derbio vyskupas Libby Lane’as (Libis Leinas) uždraudė jam dirbti anglikonų mokyklose. Kapelionas buvo atleistas iš Trento koledžo Notingeme.

Koledžas atleido B. Randallą ir netgi pranešė apie jį prevencinei vyriausybės kovos su terorizmu grupei. Administracijai nepatiko 2019 m. kapeliono pamokslas, kuriame šis sakė studentams, kad galima abejoti ideologiniu LGBT mokymu.

Kapelionas teigia, kad vyskupija jo negynė, o vietoj to įtraukė jį į juodąjį sąrašą, kaip keliantį „grėsmę vaikų saugumui“. Anot jo, vyskupija niekada nenurodė, kokie tiksliai kaltinimai jam buvo pateikti ir nepateikė įrodymų apie netinkamą jo elgesį.

Pranešama, kad atlikus vyskupijos apsaugos rizikos vertinimą buvo padaryta išvada, jog dr. B. Randallas kelia riziką Anglikonų Bažnyčios reputacijai“.

Šią savaitę Rytų Midlendo darbo tribunolo (angl. East Midlands Employment Tribunal) parengiamajame posėdyje bus sprendžiama, ar Derbio vyskupo veiksmai patenka į darbo tribunolo kompetenciją.

Prieš posėdį kapelionas sakė, kad Anglikonų Bažnyčia jį labai įskaudino. „Esu kaltinamas neteisingu mąstymu, – sakė jis. – Nėra jokių įrodymų, kad mano elgesys su kuriuo nors asmeniu kada nors neatitiko tinkamų standartų. Tikrinamas tik mano mąstymas. Net Ispanijos inkvizicija pasakė žmonėms, kuo jie yra kaltinimai.“

„Bažnyčios žmonės kaltina mane nusikaltimu, kad laikausi Bažnyčios mokymo; kadangi skelbiau tai, ko moko Bažnyčia, jie mano, kad esu per daug pavojingas pamokslauti bet kurioje bažnyčioje“, – apgailestavo kapelionas.

„Derbio vyskupas parodė moralinį bailumą atsisakydamas ginti pačios Bažnyčios mokymo gėrį ir visiškai neparėmė bei neapgynė manęs. Liūdna, bet atrodo, kad Bažnyčiai labiau rūpi jos reputacija sekuliariame pasaulyje, o ne dvasinio vadovavimo rodymas“, – pasakojo jis.

Krikščionių teisės centro, kuris remia daktaro B. Randallo bylą, vykdomoji direktorė Andrea Williams (Andrėja Viljams) sakė: „Bernardas yra vienas iš daugelio ištikimų Anglikonų Bažnyčios tarnautojų, kurie tapo taikiniu dėl to, kad tiki ir gina krikščionišką požiūrį į seksualumą, lytį ir santuoką.

Teoriškai Anglikonų Bažnyčia tiki ir moko būtent to, ką sako Bernardas. Tačiau praktikoje tokiems tarnautojams kaip jis taikomos didelės cenzūros procedūros, tarsi dėl tikėjimo pačios Bažnyčios doktrina kunigas keltų pavojų. Vyskupas niekaip nesugebėjo užstoti Bernardo ir faktiškai siekia nutraukti jo šventimus“.

„Kuo toliau Anglikonų Bažnyčia klaidina ir atsisako savo pačios mokymo, tuo daugiau tokių žmonių, kaip Bernardas, bus išstumiami iš jos per tokias kankinančias ir nepagrįstas procedūras. Mes palaikysime Bernardą ir visus kitus, kurie toliau gyvena ir kalba apie krikščioniškąjį tikėjimą viešajame gyvenime tiek, kiek reikės“, – sakė kapeliono gynėja.

 

Šaltinis: Laikmetis.lt