Naujoje ataskaitoje įspėjama, kad krikščionybė Jungtinėje Karalystėje yra „marginalizuojama”, o į krikščionių tikėjimą išpažįstančius asmenis žiūrima „su panieka”.

 

Ataskaitą parengusi organizacija „Balsas už teisingumą JK” (VfJ) teigia, kad krikščionys, kurių įsitikinimai prieštarauja vyraujančiai LGBT ideologijai, „dažniausiai yra puolami”.

Ataskaita parengta remiantis 1562 JK krikščionių, dalyvavusių apklausoje, atsakymais apie jų patirtį, susijusią su netolerancija ar diskriminacija JK.

Tik maždaug pusė respondentų (53 proc.) teigė, kad jaučiasi laisvi sakyti, ką galvoja socialiniais klausimais, o tarp jaunesnių nei 35 metų amžiaus žmonių tokių buvo 38 proc.

Daugiau nei pusė (56 proc.) respondentų teigė patyrę priešiškumą ar patyčias dėl to, kad kalbėjo apie savo religinius įsitikinimus, o tarp jaunesnių nei 35 m. amžiaus žmonių šis skaičius išaugo iki 61 proc.

Daugiau nei trys ketvirtadaliai (78 proc.) nemanė, kad religinė diskriminacija vertinama taip pat rimtai, kaip ir kitos diskriminacijos formos.

„Dažnai respondentai manė, kad į kitų religijų diskriminaciją buvo kreipiamas dėmesys, tačiau buvo ignoruojama krikščionių tikėjimo diskriminacija”, – teigiama ataskaitoje.

„Tai neseniai buvo pastebėta kalendoriuje, kurį savo savanoriams išleido Nacionalinis fondas (National Trust). Į jį buvo įtraukti Eid, Ramadanas, Divali ir net LGBT+ istorijos mėnuo. Tačiau Kalėdos ir Velykos nebuvo įtrauktos.

„Daugelis mūsų respondentų pastebėjo, kad stengiamasi atsižvelgti į kitų religijų atstovų įsitikinimus ir jų neįžeisti, tačiau krikščionių tikėjimo atstovams toks pat dėmesys nebuvo skiriamas.”

Nepaisant to, dauguma krikščionių (78 proc.) jautėsi patogiai kalbėdami apie savo tikėjimą ir įsitikinimus, nors ketvirtadalis teigė, kad darbe jaučia poreikį juos slėpti, o tarp jaunesnių nei 35 m. amžiaus žmonių šis skaičius išaugo iki trečdalio.

Pusė visų respondentų teigė, kad jų darbo ar studijų vietoje apie tikinčiuosius vyrauja neigiami stereotipai.

Jaunas studentas katalikas pasakojo, kad dauguma jo universiteto draugų jį „atstūmė” dėl pažiūrų, pasisakančių už gyvybę.

„Sužinoję apie tai, jie ėmė abejoti, „ar moralu su manimi draugauti”, ir daugelis jų nusprendė nedraugauti”, – sakė jis.

Vienas respondentas pasakojo, kad, dirbdamas vietos taryboje, patyrė „daug atstūmimo ir pašaipų”, o kitas buvęs vietos valdžios institucijos darbuotojas teigė, kad jų taryba „labai palaikė LGBT, bet nepalaikė alternatyvių pozicijų”.

Buvęs NHS darbuotojas teigė, kad „kaip krikščionis dažnai būdavau ignoruojamas (atstumiamas) arba išjuokiamas dėl savo įsitikinimų” darbo vietoje, o kitas respondentas pasakojo apie “pamatuotą hierarchijos spaudimą skatinti LGBT klausimus”.

Ataskaitoje teigiama: „Nors saugomų požymių sąraše neturėtų būti hierarchijos, tai prieštarauja tikrovei. Atrodo, kad egzistuoja saugomų savybių hierarchija, kurios viršuje yra LGBT+, o šiek tiek žemiau – etninė priklausomybė.”

Parlamento narys Nickas Fletcheris (Nikas Flečeris) teigė: „Krikščionybė yra daugelio vertybių, kurias laikome savaime suprantamomis, pagrindas. Jei ne krikščionybė, mūsų tolerancija, įvairovė, sąžinės laisvė ir meilė artimui taptų praeitimi.

“Šią ataskaitą reikia plačiai išplatinti žmogiškųjų išteklių srityje dirbantiems asmenims, atsakingiems už švietimą, taip pat darbdaviams, Bažnyčios vadovams, valstybės tarnautojams ir už politikos formavimą atsakingiems asmenims.

“Mes visi turime atsibusti ir suvokti, kad mūsų visuomenėje vyksta išpuolis prieš krikščionybę, kol jis nevirto dar grėsmingesniu reiškiniu. Ši ataskaita yra svarbus žingsnis skelbiant pavojaus signalą.”

VfJ direktorė Lynda Rose (Linda Rauz) teigė, kad ataskaitos išvados „kelia nerimą”.

„Krikščionybė yra Britanijos visuomenės pagrindas, ja grindžiama mūsų tolerancija ir įvairovės priėmimas. Tačiau mūsų apklausa rodo, kad JK krikščionys tiek darbo vietoje, tiek visuomenėje vis dažniau patiria diskriminaciją ir atskirtį”, – kalbėjo ji. „Visuomenė tapo krikščionybei priešiškos ideologijos auka. Tai prieštarauja mūsų įstatymams. Jei norime išsaugoti savo toleranciją ir laisvę, turime apsaugoti pačią krikščionybę.”

Ataskaita parengta reaguojant į Netolerancijos ir diskriminacijos prieš krikščionis observatorijos atliktą tyrimą, pagal kurį Jungtinė Karalystė pateko į penketuką blogiausių Europos šalių, kuriose įvykdomi nusikaltimai prieš krikščionis iš neapykantos.

Praėjusį mėnesį JAV Tarptautinės religijos laisvės komisija (USCIRF) papriekaištavo keletui Europos vyriausybių, kurios „taikėsi į asmenis už taikią religijos raišką”, įskaitant JK dėl elgesio su už gyvybę pasisakančia savanore Isabel Vaughan-Spruce (Izabele Vogan Sprius), kuri kelis kartus buvo apkaltinta už tai, kad tyliai meldėsi šalia abortų klinikų.

 

Šaltinis: Laikmetis.lt