Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga dėkoja savo rėmėjų bendruomenei už pasitikėjimą ir 2024 m. skirtą 78871,95 Eur (šiuo metu gautą) 0,6 % GPM paramą Krikščionių profsąjungos veiklos stiprinimui ir finansinio fondo telkimui.