Dalinamės dr. Jūratės Micevičiūtės mokymu apie paskutinę trečiąją teologinę dorybę – dosnioji meilė: noriu, kad būtum!

Meilė yra visų dorybių didžiausia. Iš dieviškųjų dorybių ji yra pirmoji: „Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė – šis trejetas, bet didžiausia jame yra meilė“ (1 Kor 13, 13). KBK 1826

Jei kas sakytų: „Aš myliu Dievą“, o savo brolio nekęstų, – tasai melagis. Kas nemyli savo brolio, kurį mato, negali mylėti Dievo, kurio nemato.” 1 Jn 4, 20

Turime „nuolat itin saugotis ir atidžiai žiūrėti, kaip mums sekasi ugdyti dorybes kasdieniuose dalykuose, ar kiek augame, ar menkėjame – ypač atsižvelgiant į tarpusavio meilę, troškimą būti laikomoms menkiausiomis iš visų. Jei to žiūrėsime ir prašysime Viešpatį, kad mus apšviestų, tuoj pamatysime, laimėjome ar patyrėme nuostolį”. Šv. Teresė Avilietė, 5B 4, 9

Daugiau mokymų apie dorybes kviečiame ieškoti Krikščionių profsąjungos internetiniame puslapyje mokymų skiltyje.

Taip pat kviečiame prisidėti prie Krikščionių profsąjungos veiklos finansine parama, skiriant 0,6% nuo GPM arba prisidedant kitu Jums priimtinu būdu. Plačiau apie paramos skyrimo būdus skaitykite čia.