Su džiaugsmu dalinamės mokymų ciklo apie dorybes tęsiniu.

Šį kartą lektorė dr. Jūratei Micevičiūtei kalba apie tikėjimo dorybę: ant ko stovime?

 

 

„Tikėjimo dovaną išlaiko tas, kas jai nenusideda. Tačiau „tikėjimas be darbų negyvas“ (Jok 2, 26). Tikėjimas be vilties ir meilės tikinčiojo dar nesuvienija visiškai su Kristumi ir nepadaro gyvu Jo kūno nariu.” KBK 1815.

“Iš pradžių meilė Dievui skatino protą Jo ieškoti tikėjime. Tikėjimas suteikė protui šviesos ieškoti Jo didesnėje meilėje. Ši stipresnė ir į auką panašesnė meilė pakėlė intelektą virš konkrečių sąvokų (..) ir uždegė sieloje tamsią ir deginančią tobulo regėjuimo troškimo ugnį. (…) Visa ko tikslas turi būti meilė”. (T. Merton, 287).

Daugiau mokymų apie dorybes kviečiame ieškoti Krikščionių profsąjungos internetiniame puslapyje www.krikscioniuprofsajunga.lt ugdymas/mokymai skiltyje.