Šių metų liepos 2 dieną įsteigta Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga baigė teisinę registraciją ir pradeda narių priėmimą.

„Baigėme visus su teisine registracija susijusius formalumus ir pradedame savo veiklą. Kviečiame krikščionis, kuriems svarbu išsaugoti tikėjimo ir sąžinės laisvę, solidarizuotis ir tapti krikščionių profsąjungos nariais“ – sako Krikščionių profsąjungos pirmininkas Audrius Globys.

Pirmame organizacijos kūrimosi etape didžiausią dėmesį Krikščionių profsąjunga planuoja skirti naujų narių priėmimui, tinklo visoje Lietuvoje kūrimui, visuomenės švietimui ir informavimui. Taip pat organizacija planuoja suteikti įvairiapusę pagalbą asmenims, kurie susidurs su bet kokio pobūdžio diskriminacija savo darbo vietoje dėl savo religinių ir moralinių įsitikinimų.

Audrius Globys sako: „Mūsų veiklos galimybės pirmiausia priklausys nuo visų mūsų solidarumo, profsąjungos bendruomenės susitelkimo ir tikėjimo. Tikiu, kad ir šiame laikmetyje krikščionys vėl bus solidarūs. Krikščionių profsąjunga yra platforma susitelkti, kad nebūtume vieniši, užsisklendę, išgąsdinti vykstančių procesų mūsų visuomenėje, nustumti su savo įsitikinimais į visuomenės užribį“.

Be kita ko, A. Globys pabrėži, kad „susivieniję galime sukurti organizaciją, kuri padės mums kartu atlaikyti vis didėjantį ideologijų neigiančių žmogaus prigimtį ir propaguojančių mūsų visuomenėje moralinį reliatyvizmą, spaudimą ir įtaką viešajam gyvenimui bei įstatymų leidybai. Taip pat leis padėti broliams ir seserims, kurie dėl savo tikėjimo ir įsitikinimų susidurs su bet kokios formos diskriminacija darbo vietoje ar visuomeninėje veikloje. Tikiu, kad tai yra galimybė, kuria sugebėsime išmintingai pasinaudoti.“

 

Šv. Mišios profsąjungos intencija Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje, Vilniuje / Profsąjungos nuotr.

Krikščionių profsąjungos dvasinis palydėtojas kun. Algirdas Toliatas: „Kviečiame Lietuvos tikinčiuosiuspalydėti Krikščionių profsąjungos veiklą savo malda, taip pat jungtis kartu Šv. Mišių aukoje profsąjungos intencijomis. Šiuo metu Šv. Mišios Krikščionių profsąjungos intencijomis yra aukojamos kiekvieną pirmą mėnesio trečiadienį Kauno arkikatedroje bazilikoje (aukoja Jo Eminencija kardinolas S. Tamkevičius) ir Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje, Vilniuje (aukoja kun. A. Toliatas). Ateityje Šv. Mišios profsąjungos intencijomis bus aukojamos ir kitose Lietuvos miestų ir miestelių bažnyčiose, kur bus organizacijos nariai ir skyriai.“

Audrius Globys: „Taip pat norime paskatinti Lietuvos tikinčiųjų bendruomenes, parapijas pasikviesti pas save Krikščionių profsąjungos atstovus gyvam arba virtualiam susitikimui, kad galėtume kartu aptarti planuojamą veiklą,  išgirsti jūsų pasiūlymus,  padiskutuoti kodėl yra svarbu solidarizuotis  ir tapti Krikščionių profsąjungos nariu“.

Informaciją apie Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinę sąjungą ir kaip tapti jos nariu galima rasti organizacijos internetiniame puslapyje www.krikscioniuprofsajunga.lt.

 

Šaltinis: Laikmetis.lt