Vis daugiau katalikų toliau priešinasi Ispanijos socialistų vyriausybei ir viešai meldžiasi rožinio malda už šalį, susiduriančią su dvasiniais, politiniais ir ekonominiais neramumais, kurie, anot advokatės, pasisakančios už gyvybę, kyla dėl vertybių krizės ir akivaizdaus Katalikų Bažnyčios persekiojimo.

CNA neseniai kalbėjosi su Polonia Castellanos (Polonija Kastelanos), garsia advokate, kuri neseniai gynė katalikus, suimtus už rožinio maldą prie vienos Madrido bažnyčios. Ispanijos krikščionių advokatų asociacija (AbogadosCristianos.es), kuriuos subūrė P. Castellanos, pateikė skundą prieš Madrido savivaldybės valdžią, teigdami, kad ji piktnaudžiavo savo įgaliojimais siųsdama policiją sustabdyti viešą maldą prie Nekaltosios Marijos Širdies bažnyčios.

Pelno nesiekianti teisininkų komanda tvirtina, kad miesto valdžia „neturi teisės riboti pagrindinės teisės, t. y. teisės į religijos laisvę”. Advokatė pastebi: „Ši valdžia pradėjo tikrą krikščionių persekiojimą. Jie mūsų nesustabdys. Ši valdžia siunčia taikius žmones į kalėjimą vien už tai, kad jie meldžiasi, tuo tarpu savo partneriams panaikina įvairiausius kaltinamuosius nuosprendžius.”

Rožinio mitingai šalyje sutapo su didelio masto protestais prieš amnestijos įstatymą, kurį vyriausybė pasiūlė socialistams ir komunistams už 2017 m. žlugusį Katalonijos bandymą atsiskirti nuo likusios Ispanijos dalies.

Jauno Ispanijos teisės studento José Andrés Calderón (Chosė Andres Kalderon) iniciatyva šimtai katalikų kasdien rinkosi Nekaltosios Marijos Širdies bažnyčioje.

Visą lapkritį prie bažnyčios būriavosi minios žmonių, o vėliau jų vis daugėjo. Gruodžio 8 d. apie 50 kitų Ispanijos miestų katalikų taip pat susirinko melstis rožinio.

Lapkričio 28 d. policija suėmė studentą ir skyrė jam baudą.

Ispanijos vyriausybė uždraudė melstis tiek prie bažnyčios, tiek prie DATOR abortų namų, taip pat esančių Madride. Studento įsitikinimu, katalikai turėtų „nebijoti garbinti Dievą ir gerbti Jo tyriausią Motiną”.

Nuo 2008 m., kai buvo įkurta organizacija „Krikščionių teisininkai”, padėtis pablogėjo.

„Abortai tampa radikalesni, eutanazija radikalesnė; katalikai nuolat puolami, – sakė jis. – Į bažnyčią buvo metamos bombos; kunigai ir vienuolės buvo užpuldinėjami… Kai buvome įžeidinėjami ar įžeidinėjami, arba kai buvo daužomi mūsų kryžiai, mes nieko nesakėme. Būtent dėl to, kad nieko nesakėme, dabar esame tokioje padėtyje”, – sako P. Castellanos

Ispanijos advokatė teigė, kad jos organizacija teismams yra pateikusi mažiausiai 100 bylų, skirtų religijos laisvei ir katalikų vertybėms ginti.

Ji baiminasi dėl savo keturių dukterų, įskaitant 10 mėnesių vaiką, ateities ir dėl to, kad Ispanija netrukus gali tapti panašia į Kubą ar Venesuelą.

„Štai kodėl aš tai darau. Mano pareiga palikti geresnį pasaulį savo dukroms. Pirmas dalykas, kurį mes su vyru darome, tai mokome jas stengtis padaryti pasaulį geresnį. Tai mūsų tėvų pareiga, kad, kai mūsų čia nebebus, jos gyventų pasaulyje, kuriame gerbiama žmogaus gyvybė ir šeima, suvokiant, kad šeima yra ta, kurią sudaro vienas vyras ir viena moteris; kuriame gerbiama Ispanijos istorija, krikščioniškos šaknys ir paveldas, ir kuriame nesame persekiojami vien dėl to, kad esame katalikai”, – įsitikinusi P. Castellanos.

Ji priduria, kad vyriausybė „negerbia įstatymų ir keičia juos pagal savo užgaidas. Pateikėme skundą prieš valdžią Madride, nes ji išleido įsakymą be pagrindo – tiesiog todėl, kad ji yra diktatūriška. Mes priešinamės apeliuodami į įstatymą, nes jie negali uždrausti mums taikiai melstis gatvėje vien todėl, kad taip liepia vyriausybė”.

„Yra daugybė atvejų, kai Mergelė Marija ateidavo Ispanijai į pagalbą, – tęsia ji, – ir esame tikri, kad ji padės mums dabar”.

„Socialistų vyriausybė nori kai kuriuos žmones iškelti aukščiau įstatymo, jie gali pažeidinėti įstatymus ir negauti bausmių, – tęsė ji. – Kai kuriems žmonėms, kurie gali daryti nusikaltimus, ji suteikė malonę už sunkius nusikaltimus – maištą, prekybą narkotikais, pinigų plovimą. Vienintelis jos reikalavimas – kad jie ir toliau balsuotų už prezidentą [Pedro] Sánchezą. Tai ne tik neteisėta, bet ir diskriminuoja ispanus, kurie tokių sunkių nusikaltimų nepadarė, bet vis tiek turi mokėti.”

„Melskitės už Ispaniją, nes situacija yra sunki, – prašo šalies advokatė. – Žmonės įkalinami už rožinio maldą”.

Ji tiki: „Mūsų pusėje yra Dievas ir Motina Marija. Ispanija yra Mergelės Marijos žemė, tačiau mes esame labai sunkioje kovoje”.

 

Šaltinis: Laikmetis.lt