Jungtinėje Karalystėje krikščionis mokytojas ketina apskųsti sprendimą uždrausti jam dirbti mokytoju po to, kai atsisakė vartoti mokinio pageidaujamus įvardžius.

Praėjusiais metais Mokymo reguliavimo tarnyba (sutrumpintai TRA) atleido jauną JK mokytoją iš pareigų po to, kai tyrimo ir drausminio nagrinėjimo metu buvo pareikšta, kad jis „pažemino profesijos reputaciją”.

Šalies švietimo ministras neribotam laikui uždraudė 32 m. Joshua Sutcliffe’ui (Džošua Satklifui) dirbti už tai, kad šis atsisakė biologiškai moteriškos lyties mokinį vadinti berniuku.

Mokytojas apskundė nuosprendį po to, kai vyriausybė praėjusį gruodį paskelbė gairių dėl translytiškumo mokyklose projektą, kuriame teigiama, kad nei mokytojai, nei mokiniai neturėtų būti verčiami vartoti pageidaujamus įvardžius.

„Nė vienas mokytojas ar mokinys neturėtų būti verčiamas vartoti šiuos pageidaujamus įvardžius ir tai neturėtų trukdyti mokytojams bendrai vadinti vaikus „mergaitėmis” ar „berniukais”, net ir esant vaikui, kuriam buvo leista pakeisti įvardį”, – teigiama gairių projekto 6.3 skirsnyje.

J. Sutcliffe’ą, nusprendusį Aukščiausiajam Teismui apskųsti draudimą dirbti, teisinėje kovoje remia Krikščionių teisės centras (sutrumpintai CLC).

Mokytojas taip pat siekia sprendimo uždrausti jam dalyvauti konkurse į pareigas peržiūros. Jis teigia, kad nors ir jaučiasi „išteisintas” dėl vyriausybės gairių projekto paskelbimo, tai „nieko nereiškia”, jei draudimas mokyti liks galioti.

„Jei man ir toliau būtų draudžiama dirbti mėgstamą profesiją, atsižvelgiant į gairių projektą, tai būtų dar viena iš daugybės žiaurių neteisybių, su kuriomis man teko susidurti dėl savo krikščioniškų įsitikinimų”, – sakė jis.

„2017 m. mokytojams nebuvo jokių mokymų ir gairių šiais klausimais. Buvau jaunas mokytojas, pradėjęs savo profesinę karjerą tuo metu, kai mokyklos šiais klausimais vadovavosi „Stonewall”, o ne vyriausybės ar kokių nors ekspertų rekomendacijomis.

„Po nesėkmės su įvardžiais švietimo sistemoje mane įsidėmėjo ir buvau persekiojamas už bet kokią savo krikščioniškų įsitikinimų išraišką, kol galiausiai buvau priverstas neribotam laikui pasitraukti iš profesijos.

„Remiantis šiuo sprendimu, kiekvienam mokytojui gresia pavojus, jei jis dalijasi savo įsitikinimais ir pažiūromis klasėje. Manau, kad lyties sumaištyje esančių vaikų tvirtinimas klasėje jiems daro psichologinę žalą. Atsisakiau eiti prieš savo sąžinę ir padaryti žalą vaikui ir atsisakiau už tai atsiprašyti.

„TRA norėjo, kad kapituliuočiau ir pasakyčiau, jog klydau. Buvau negailestingai nubaustas už tai, kad atsisakiau tai padaryti. Iš manęs tyčiojosi, persekiojo ir tikrino kiekvieną mano gyvenimo dalį už tai, kad išreiškiau savo įsitikinimus ir biologinę tiesą”, – kalbėjo mokytojas.

„Šis sprendimas sukėlė pavojų man ir mano šeimai. Turiu mažametį sūnų ir visa tai, kas vyksta, daro jam poveikį. Atsižvelgdamas į naujas gaires, manau, kad TRA ir vyriausybei atėjo laikas pasielgti teisingai.”

Centro atstovė Andrea Williams (Andrėja Viljams) teigė, kad „jau pats laikas užtikrinti teisingumą Joshua” ir kad TRA sprendimas „negali galioti atsižvelgiant į naujas gaires”.

„Negalime neįvertinti šalinančio poveikio, kurį daro sprendimas Joshua Sutcliffe’o byloje. Mokytojai įbauginti tylėti, bijodami prarasti darbą, jei pasakys ką nors, su kuo nesutinka reguliavimo institucija”, – sakė ji.

„Mokytojo profesija krikščionims mokytojams nebėra lengva. Išsakydami seniai puoselėjamus krikščioniškus įsitikinimus apie santuoką ir lytį, galite būti nušalinti nuo darbo, jusų atvejį tirs ir uždraus dirbti.”

Mokytojo gynėja pridūrė: „Jei šios gairės būtų buvusios priimtos prieš šešerius metus, nieko iš to, ką patyrė Joshua, nebūtų nutikę. Dabar jis privalo būti teisus. Draudimas turi būti panaikintas.”

 

Šaltinis: Laikmetis.lt