Data ir laikas: 2022 05 25, trečiadienis, 14 -18 val.

Vieta: Lietuvos Respublikos Seimas

Tiesioginė transliacija vykdoma: Delfi TV, Laisvos visuomenės instituto Facebook ir Youtube paskyrose, taip pat internetiniame portale „Laikmetis“ bei per Lietuvos regioninės žiniasklaidos socialinius tinklus: BM TV, Dzūkijos televizijos, Šiaulių televizijos, Marijampolės televizijos, Ventos televizijos, Pūkas TV, TV Aidas.

Marijos radijas konferenciją transliuos dalimis po konferencijos.

2022 metus LR Seimas paskelbė „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ metais taip pagerbdamas neatsiejama Lietuvos istorijos dalimi tapusį reiškinį – Kronikos leidybą ir platinimą. Kronika reikšmingai prisidėjo prie Sąjūdžio ir Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo.
Dabartinio J. Em. kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ, anuomet jauno kunigo, pradėtas leisti pogrindinis leidinys informavo laisvąjį pasaulį apie žmogaus teisių pažeidimus, tikinčiųjų persekiojimus. Kronika tapo išsamiu dokumentų bei faktų rinkiniu apie sovietų valdžios vykdytus nusikaltimus.
Net 17 metų KGB nesugebėjo likviduoti pogrindinio leidinio, nors jos leidėjai ir buvo areštuojami, įkalinami, tremiami.
Kronika tapo išsamiu dokumentų bei faktų rinkiniu apie sovietų valdžios vykdytus nusikaltimus.
Bažnyčios vaidmuo Lietuvos laisvės kovose visada buvo reikšmingas. Prisiminkime 1863 metų sukilimą, Blaivybės sąjūdį, knygnešius, pasipriešinimą sovietizacijai. Priespauda ateidavo iš Rytų, iš kitos civilizacinės ir kultūrinės erdvės, todėl stipri lietuvių katalikiška civilizacinė, kultūrinė ir, žinoma, religinė tapatybė buvo telkiantis pasipriešinimui veiksnys.
Kronikos leidyba buvo sustabdyta 1989 metais pačių leidėjų sprendimu, nusprendus, kad leidinys savo misiją atliko.
Penkiasdešimtąsias Kronikos metines pasitinkame būdami integrali Vakarų civilizacijos dalis. Tačiau šiuo metu vyksta procesai, kurie kelia iššūkius katalikiškai pasaulėžiūrai bei skatina krikščionis iš naujo atrasti savo vietą sparčiai kintančioje visuomenėse. Klausimai apie krikščioniško gyvenimo būdą, krikščioniška pasaulėžiūra paremtą politiką tampa ir vėl aktualūs.

Konferencijos nuotraukos