Gerbiami Lietuvos mokytojai,

 

Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga (toliau – Krikščionių profsąjunga) kreipiasi į visus Lietuvos mokytojus dėl didelio atgarsio visuomenėje sulaukusios Gyvenimo įgūdžių ugdymo programos (GĮUP), kuri pradėta taikyti Lietuvos mokyklose nuo šių metų rugsėjo 1 d.

Mieli mokytojai, kviečiame Jus aktyviai įsitraukti į visuomenėje vykstančią diskusiją dėl GĮUP tikslingumo, metodologinio ir mokslinio pagrįstumo, programos išbaigtumo, taip pat fakto, kad ji yra dėstoma kaip privalomas mokymo dalykas.

Kviečiame nebijoti išsakyti savo nuomonę visuomenėje vykstančioje diskusijoje, į kurią nei Jūs, nei visuomenė nebuvo įtraukti ruošiant šią programą. Jūsų ekspertinis dalyvavimas joje yra ypatingai svarbus.

 

Lietuvos Respublikos Konstitucija skelbia:

LR Konstitucija

 

„Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti“ (25 str.)

„Minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė yra nevaržoma“ (26 str.)

 

 

Todėl raginame Jus, jei esate įsitikinę, kad GĮUP ar kai kurios jos dalys prieštarauja Jūsų sąžinei, įsitikinimams ar krikščioniškam tikėjimui, išsakyti savo nuomonę.

Jeigu nuspręsite atsisakyti dėstyti GĮUP ar joje esančias atskiras dalis ar temas, kurios prieštarauja Jūsų sąžinei, įsitikinimams ar krikščioniškam tikėjimui ir susidursite su savo darbdavio spaudimu ir galimais persekiojimais darbo vietoje, kviečiame kreiptis į Krikščionių profsąjungą, kurios teisininkai padės Jums apginti Jūsų konstitucines teises.

Taip pat kviečiame visus mokytojus siųsti Krikščionių profsąjungai informaciją, kuri Jūsų nuomone yra svarbi žinoti Lietuvos visuomenei apie GĮUP įgyvendinimą, išorės ekspertų vykdomą mokytojų ruošimą ar dalyvavimą GĮU programoje. Mes šią informaciją paviešinsime.

Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos patirtis sovietinės okupacijos laikais moko, kad tik viešumas gali padėti apsisaugoti nuo vykdomos ideologinės kolonizacijos.

 

Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga

Adresas: Savičiaus g. 13-14, LT- 01127 Vilnius

Kontaktinis asmuo: Administracijos vadovė Žaneta Poškuvienė, +370 686 34010

El. paštas: info@krikscioniuprofsajunga.lt

Tinklapis: www.krikscioniuprofsajunga.lt

Facebook paskyra: Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga