Rusijos pradėtas karas Ukrainoje privertė daugelį ukrainiečių motinų kartu su savo vaikais, gelbstint jų gyvybes, bėgti nuo karo į svetimas šalis. Keliasdešimt tūkstančių tokių nuo karo Ukrainoje bėgančių mamų ir vaikų prisiglaudė ir Lietuvoje. Daugelis iš jų susiduria su dideliais sunkumais svetimoje šalyje, kai reikalinga materialinė, socialinė, psichologinė ir dvasinė pagalba.

Siekdami atliepti į šį poreikį Vilniaus arkivyskupijos Caritas nuo 2022 m. balandžio mėn. pradėjo įgyvendinti pagalbos ir socialinės integracijos Ukrainos karo pabėgėliams projektą „Šeimų draugystė“. Projekto tikslas – suteikti materialią pagalbą, kurti bičiuliškus ryšius tarp ukrainiečių ir lietuvių šeimų, kviesti Vilniaus arkivyskupijos parapijų bendruomenes solidarumui. Šiuo metu projekte dalyvauja 148 karo pabėgėlių iš Ukrainos bei tiek pat lietuvių šeimų, kurios kartu leidžia laisvalaikį, bendrauja, švenčia gimtadienius, šventes. Ukrainiečių šeimoms padedama spręsti kylančius iššūkius Lietuvoje, teikiama materialinė ir psichologinė pagalba. Kartą per du mėnesius, projekte „Šeimų draugystė“ dalyvaujančios šeimos yra pakviečiamos bendram susitikimui, konkrečioje parapijos bendruomenėje. Taip mezgasi draugystė ir santykis tarp ukrainiečių ir lietuvių šeimų.

Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga nusprendė solidarizuotis ir prisidėti prie Vilniaus arkivyskupijos Carito svarbios iniciatyvos, pagalbos ir socialinės integracijos Ukrainos karo pabėgėliams projekto „Šeimų draugystė“, skirdama projekto įgyvendinimui 10.000 Eur iš 2022 m. gautų 0,6 proc.  gyventojų pajamų mokesčio.  Dėkojame savo rėmėjų bendruomenei už šią galimybę!