Dalinamės kun. prof. (hp) dr. Andriaus Narbekovo (VDU) mokymais tema „Moralinė atsakomybė už kartu su kitais atliktus veiksmus: bendradarbiavimo blogyje problema”.
Kaip pats lektorius sako: „tema yra išties labai sunki”. Tačiau, manome, kad būtina nerti gilyn ir nagrinėti tokias temas kaip ši, kad suvoktumėm, kas yra gera, bloga, kas yra moraliai blogas veiksmas, laisvas pasirinkimas ir t.t..
Šiuolaikinio pasaulio tendencijos bei pastangos nujautrinti sąžinę kartais didesniu uždirbamu atlyginimu, geresne darbo vieta ar informacijos trūkumu, ribojimu iškreipia suvokimą apie gėrį ir blogį.
Bendradarbiavimo blogyje problema egzistuoja. Kartais nepajėgiam, nemokam jos atpažinti. Todėl kviečiame Jums patogu metu pasiklausyti valandos trukmės mokymo apie moralinę atsakomybę už kartu su kitais atliktus veiksmus: bendradarbiavimo blogyje problema.
https://youtu.be/N-ReRW_dht0