Mieli Bičiuliai,

 

Krikščionių profsąjunga kviečia visus Krikščionių profsąjungos bendruomenės narius jungtis į maldos devyndienį palaikant mūsų narį Virginijų Savukyną kovoje už sąžinės ir žodžio laisvę.

Vasario 9 d. vyks svarbus teismo posėdis.

Mūsų palaikymas bendruomenės nariui malda yra labai svarbus ir reikalingas.

 

Intencija (devyndienis): Už Virginijų Savukyną, meldžiant jam Šv. Dvasios įkvėpimo, palaikymo ir apsaugos teismo proceso metu.

Pradžia: Sausio 30 diena.

Pabaiga: Vasario 7 diena.

Trukmė: 9 dienos

 

Ką melstis:

  1. Malda Šv. Arkangelui Mykolui

Šventasis Arkangele Mykolai,
gink mus kovoje
ir saugok nuo velnio niekšybės ir žabangų.
Nuolankiai meldžiame,
kad Dievas jį sutramdytų,
o tu, dangaus galybių Kunigaikšti,
šėtoną ir visas piktąsias dvasias,
kurios pasaulyje tyko pražudyti sielas,
Dievo galybe nugramzdink į pragarą. Amen.

  1. Šventosios Dvasios litanija ir Malda Šventajai Dvasiai

 

Maldos vienybėje,

Dvasinis palydėtojas

Kunigas Algirdas Toliatas