Lygiai prieš 50 metų, 1972 m. kovo 19 d., pasirodė pirmasis, pogrindinio leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“, numeris. „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ žymi bene įspūdingiausią nesmurtinio pasipriešinimo laikotarpį XX a. Lietuvos istorijoje.

Netgi 17 metų (1972-1989 m.) leistas ir platintas pogrindinis metraštis buvo tautos žiburys, kurstęs patriotiškumo, laisvės dvasią, registravęs bei viešinęs sovietų nusikaltimus, Bažnyčios veiklos varžymo, tikinčiųjų persekiojimo ir žmogaus teisių pažeidimo faktus. Ir nors dėl Kronikos leidimo, platinimo ir dauginimo buvo suimta bei kitaip represuota 17 kronikos bendradarbių, iš viso išleistas netgi 81 kronikos numeris.

Kronikos platinimas nebūtų buvęs sėkmingas be didelio būrio sesių vienuolių ir pasauliečių, vis dėlto ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas kardinolui Sigitui Tamkevičiui – pirmajam Kronikos redaktoriui ir leidinio organizatoriui.

Kunigas Tamkevičius net 11 metų redagavo ir platino Kroniką įvairiuose pasaulio kampeliuose, todėl turi sukaupęs daugybę įdomių, džiaugsmingų bei kiek liūdnesnių pasakojimų apie pogrindinę veiklą.

Kviečiame artimiau susipažinti su kardinolo, pirmojo „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ redaktoriaus Sigito Tamkevičiaus patirtimi leidžiant išskirtinį tautos metraštį.

 

 

Šaltinis: Laikmetis.lt