Vienas Meksikos universitetas inicijavo bylą prieš neseniai psichologiją baigusį studentą, kai grupė dėstytojų išreiškė susirūpinimą dėl jo baigiamosios kalbos, kurioje jis gynė šeimą ir gyvybės neliečiamybę, ir dėl to gali netekti licencijos verstis psichologo praktika.

Autonominis Bajos Kalifornijos universitetas (angl. The Autonomous University of Baja California) gavo skundų dėl absolvento Christiano Cortezo Pérezo (Kristiano Kortezo Pereso) kalbos ir pradėjo oficialią procedūrą, kuria siekiama uždrausti jam užsiimti psichologo praktika, pranešė žmogaus teisių grupė ADF International.

Būdamas universiteto Medicinos ir psichologijos mokyklos klasės geriausiu studentu, Ch. C. Pérezas įgijo teisę birželio 27 d. baigimo ceremonijoje sakyti kalbą, kurioje išreiškė savo gilius moralinius įsitikinimus dėl dabartinio pasaulio padėties, šeimos svarbos ir gyvybės šventumo.

Tuomet kai kurie studentai ir dėstytojai garsiai protestuodami išėjo, tačiau Ch. C. Pérezas tęsė ir pasakė visą savo kalbą.

Tada kai kurie universiteto profesoriai paskelbė „manifestą“, kuriame absolvento kalbą pavadino „neapykantos kalba“. Jie pareikalavo atimti iš jo akademinį laipsnį ir profesinę licenciją, taip pat atimti apdovanojimą už nuopelnus ir įspėti psichologų asociacijas visoje Meksikoje dėl jo veiksmų.

„Pasinaudojau savo pagrindine teise į žodžio laisvę ir kreipiausi į savo bendramokslius dėl, mano manymu, aktualiausių mūsų laikų problemų, – cituojamas Ch. C. Perezas, atsakydamas į universiteto veiksmus. – Dabar galiu prarasti visą savo profesinę karjerą dėl to, kad išsakiau nuomonę, su kuria nesutinka kai kurie studentai ir dėstytojai.“

Atsakydamas į prieš jį pradėtą procesą, jis pateikė priešieškinį, kad apgintų savo teisėtus interesus, teigė jį remianti ADF International ir pridūrė, kad universiteto sprendimo tikimasi sulaukti vėliau šį mėnesį.

Savo kalboje pradėdamas studijas Ch. C. Perezas sakė: „Šiandien mes giliai įsitraukę į tikrą antropologinę kovą, kurios tikslas – iš naujo apibrėžti žmogų, žmogiškąją būtybę, žmogų, įgyvendinant ideologijas ir mąstymo madas, kurios visada baigiasi orumo ir laisvės pažeidimu.“

Tada jis pacitavo anglų rašytoją ir pasaulietinį teologą G. K. Chestertoną: „Žmonės nežino, ką daro, nes nežino, ką griauna“. Ch. C. Pérezas pridūrė, kad „pulti gyvybę ir šeimą – tai griauti save, tai išpuolis prieš pačią civilizaciją“. Tada jis paragino savo bendraamžius gyventi solidariai vieniems su kitais, sakydamas: „Reikia mylėti; niekas nesiekia gėrio dėl kito, jei jo nemyli.“

Kristina Hjelkrem, ADF International teisinė patarėja Lotynų Amerikai, sakė, kad Ch. C. Pérezui „gresia nepataisoma žala reputacijai ir draudimas užsiimti profesine veikla, keliantis grėsmę viskam, dėl ko jis dirbo per savo karjerą“ vien dėl to, kad jis pasinaudojo pagrindinėmis žmogaus teisėmis ir išreiškė nuomonę, kuriai daugelis pritaria.

„Jei Christiano nubaudimo kampanija bus sėkminga, tai rodo, kad Meksikoje pavojus gresia visiems, kurie išdrįsta viešai kalbėti, – pridūrė K. Hjelkrem. – Tai akivaizdus tarptautinės žmogaus teisės pažeidimas, primenantis diktatūras, o ne demokratijas.“

Ch. C. Perezas sakė, kad yra „pasiryžęs pasiekti teisingumą ne tik dėl savęs, bet ir dėl visų meksikiečių, suinteresuotų išsaugoti teisę laisvai reikšti savo nuomonę“.

ADF International komentavo, kad studentai ir profesoriai visame pasaulyje patiria „cenzūros kampanijas, kurias dažnai lydi teisminiai procesai ir kurios kelia didelę grėsmę jų reputacijai ir karjerai“.

 

Šaltinis: Laikmetis.lt