Dalinamės su Jumis dar vienais šaunais mokymais!
Dr. Jūratė Micevičiūtė. Susivaldymas, sielos aistrų ir galių