Tęsiame Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga mokymų ciklą apie Katalikų bažnyčios socialinį mokymą.

Monsinjoras teol. lic. Žydrūno Vabuolo mokymų II dalis.

Šiame mokyme mons. teol. lic. kun. Žydrūnas kalba apie išvestinius socialinio bažnyčios mokymo pricipus:
– bendrojo gėrio;
– visuotinių gėrybių paskirties;
– subsidiarumo;
– dalyvavimo;
– solidarumo.