Blakpulo miestas, esantis D. Britanijoje, atsiprašė pašalinęs garsaus pastoriaus Franklino Grahamo renginio reklamas nuo viešųjų autobusų, pripažindamas, kad poelgis buvo diskriminacinis, ir turės sumokėti krikščioniško renginio – Lankašyro „Vilties festivalio“ organizatoriams 109 000 svarų.

Teismas paskelbė, kad miestas pažeidė D. Britanijos 1998 m. Žmogaus teisių įstatymą.

Kai miesto valdžia pašalino skelbimus, ji teigė, kad tai būtina dėl „padidėjusios įtampos“, kurią sukėlė pastoriaus pozicija LGBT klausimais. Tačiau iš elektroninių laiškų paaiškėjo, kad valdininkai reiškė savo nepritarimą Grahamui ir ieškojo priežasčių nutraukti kampaniją. Taigi, kad pastorius patyrė diskriminaciją dėl religinių įsitikinimų, kurie nepatiko vietos valdininkams.

Nepaisant uždraustos reklamos, apie 200 vietinių bažnyčių rėmė Grahamo renginį, kuriame dalyvavo apie 9000 žmonių.

„Tai svarbus religijos laisvės momentas D. Britanijoje“, – sakė Grahamas. – Esame dėkingi Dievui už galutinį šios bylos rezultatą ir už tai, ką tai ateinančiais metais reikš bažnyčioms ir krikščionims visoje D. Britanijoje. Būtina skelbti Jėzaus Kristaus Gerąją Naujieną. Aš meldžiuosi, kad šis įvykis paskatintų krikščionis tvirtai laikytis“.

Šaltinis: laikmetis.lt