Pokalbis su Vilniaus kunigų seminarijos dėstytoju kun. Rimgaudu Šiūliu.

Kodėl žmonės suvokdami savo nuodėmingumą taip mažai kalba apie dorybių ugdymą bei šventumo siekį? Ar tolerancija nuodėmei ir tingėjimas pakeitė dorybių ugdymą? Ką reiškia dorybių klasifikacija?

Vertybės nėra dorybės. Savo vertybes turėjo ir naciai, ir sovietai, ir liberalai, ir konservatoriai ar socdemai. Savo vertybes turi verslo įmonės ir vaikų darželiai etc. Kiekvieno mūsų vertybės kinta priklausomai nuo gyvenimo aplinkybių.

Ar ne laikas atsigręžti į tai kas amžina ir nekintama – į dorybes?

 

Šaltinis: Marijos radijas