„Viltis stipresnė. Gyvoji miesto kronika“ – susitikimų su žinomais mūsų krašto ir visos Lietuvos menininkais, mokslininkais, tyrėjais, visuomenės veikėjais ciklas. „Vilties miesto“ misija – rašyti gyvąją miesto, krašto kroniką, įtraukiančią kiekvieną mūsų visuomenės narį į viltį ir auginančią joje. Šiandien pristatomas pokalbis „Viltis stipresnė #18 su Algirdu Toliatu“.

„Tęsiame pokalbių ciklą ,Viltis stipresnė’. Imkimės religijos ir tikėjimo temos: kodėl religija nyksta? Ar mums reikia tikėjimo? Šiuos ir kitus kasdieniame gyvenime kylančius klausimus aptarsime toliau mūsų tinklalaidėse ir gyvuose susitikimuose.
Džiaugiamės, kad pradedant šią temą, laidos vedėja sutiko būti Aušra Mizgirienė. Ji yra teologijos magistrė ir dėstytoja. Studijuodama Stiubenvilio Pranciškonų universitete (JAV), Aušra įgijo teologijos ir katechetikos magistro laipsnį. Po studijų, grįžusi į Lietuvą, ji darbuojasi Kretingos parapijoje, rūpinasi šeimų pastoracijoje, suaugusiųjų įkrikščioninimo bei biblinės katechezės srityse. Be to, Aušra dėsto Pranciškonų gimnazijoje ir Telšių bei Kauno kunigų seminarijose. Jos didelė aistra yra literatūra, ypač J.R.R. Tolkieno ,Žiedų valdovo’ trilogija ir jos sąsajos su Šventuoju Raštu. Kartu su Aušra kiekvienoje laidoje gvildensime įvairiausias religijos ir tikėjimo temas“, – pokalbį pristato „Vilties miestas“.

A. Mizgirienė apie pokalbį sako: „Viltingas, energingas ir nuoširdus kunigo Algirdo Toliato paraginimas nevargti prie irklų audringoje gyvenimo ir Bažnyčios jūroje, o išskleisti bures, plaukiant prasmės, atsakymų į svarbiausius gyvenimo klausimus ir tikėjimo patirties paieškose. Kur ta jungtis tarp religijos ir tikėjimo teorijos ir gyvos, tikros Dievo patirties? Kiek žmogui svarbu religija ir tikėjimas, ir ką su tuo daryti, kai jau turi? Buvo įdomu drauge ieškoti atsakymų, diskutuoti ir tiesiog pasikalbėti jautrioje, prasmingoje ir kartais skaudžioje bei neišsemiamoje temoje.”

Šaltinis: Laikmetis.lt