Šiandien sukanka metai laiko, kai Šiluvoje buvo paskelbta Šiluvos deklaracija (2021-09-12).
Ši deklaracija kalba, kad „Laisvoje demokratinėje valstybėje būtina gerbti pamatinius asmens ir visuomenės gėrius:
* žmogaus gyvybę nuo prasidėjimo momento iki natūralios mirties;
* vyro ir moters prigimtinį skirtingumą bei lygiavertiškumą;
* šeimą, kylančią iš vyro ir moters santuokos, kraujo ir giminystės ryšių;
* tėvų teisę pagal savo dorovinius principus auklėti vaikus;
* sąžinės, religijos ir žodžio laisvę, kuri saugo visuomenę nuo totalitarizmo pagundų.
Tik išsaugodami šiuos prigimtinius gėrius galime išlikti ir klestėti. Nepateisinama juos ignoruoti, teisiškai apibrėžiant asmenį, jo lytį, laisves, teises bei šeimą. Žmogaus prigimtis, šeima ir asmens laisvė yra ankstesnės už valstybę. Valstybės įstatymai turėtų atitikti tiesą apie žmogaus prigimtį. Šią tiesą jie turi saugoti, o ne keisti. Šiluvos žinioje atpažįstame kvietimą gerbti žmogaus autorių Dievą. Tačiau Kūrėjo nustatyta tvarka yra ne tik tikėjimo tiesa. Šią tvarką gali atpažinti kiekvienas žmogus. Todėl visi turime pareigą saugoti prigimtines žmogaus teises, puoselėti dorovę ir bendrąjį gėrį dėl asmens laimės, visuomenės laisvės ir Tautos ateities!”
Pilną deklaracijos tekstą galite rasti čia.