Suomijos parlamento narė krikščionė Päivi Räsänen (Paivi Resenen) išplatino viešą pareiškimą, kuriame užtikrina, kad toliau nuosekliai sieks savo tikslo – ginti žmogaus teisę laisvai reikšti gilius krikščioniškus įsitikinimus viešai. Dabar jau visame pasaulyje žymi krikščionė iš Suomijos yra apsisprendusi iki galo siekti teisinio precedento religijos ir žodžio laisvės srityse, kad ateityje daugiau niekas nesulauktų panašių kaltinimų.

62 metų politikė buvo apkaltinta 2019 m. birželį po to, kai socialinėje žiniasklaidoje paskelbė Biblijos eilutę, kurioje teigiama, kad homoseksualumas yra nuodėmė. Taip pat ji sulaukė ir kitų kaltinimų dėl viešai išreikštų biblinių įsitikinimų.

Helsinkio apygardos teismas šių metų kovo 30 d. paskelbė nuosprendį Suomijai unikalioje byloje – parlamentarė buvo išteisinta.

„Nesitrauksiu nuo savo įsitikinimų, pagrįstų Biblija, ir esu pasirengusi ginti žodžio ir religijos laisvę visuose reikalinguose teismuose“, – tuomet prieš nuosprendžio paskelbimą Laikmetis.lt interviu metu teigė tvirtų įsitikinimų krikščionė.

Kaip pranešama, dabar Helsinkio apeliacinis teismas leido prokurorams tęsti „Biblijos teismų“ bylą.

„Man būtų pakakę pergalės, kurią pasiekėme apygardos teisme, tačiau aukštesnės instancijos teismų išteisinamieji nuosprendžiai turi platesnę reikšmę. Teismų pratęsimas leis sukurti dar aukštesnės instancijos teismo teisinį precedentą žodžio ir religijos laisvės srityse. Tai pasitarnaus kaip teisinis orientyras dėl bet kokių panašių kaltinimų ateityje. Tvirtai tikiu, kad ateinančiais metais niekam kitam nebus pateikti panašūs kaltinimai“, – pranešime išdėstomi pagrindiniai krikščionei P. Räsänen stiprybę teismų procesuose teikiantys motyvai, leidžiantys drąsiai tęsti teismų maratoną ginant savo krikščioniškus įsitikinimus.

Teismo procesas dėl 2019 m. tviteryje įkelto įrašo, kuriame cituojama Biblija, taip pat nacionalinio radijo diskusijų ir 2004 m. krikščionės išleistos knygelės dabar tęsis Helsinkio apeliaciniame teisme. Anksčiau šiais metais Helsinkio apygardos teismas dėl jų paskelbė vienbalsį aiškų išteisinamąjį nuosprendį.

„Savo sprendime Helsinkio apygardos teismas dėl keleto kaltinamųjų teiginių, kuriuos man į lūpas „įdėjo“ prokuratūra, nurodė, kad kaltinamojo akto tekstuose tokių teiginių nėra. Savo apeliaciniame skunde aukštesnės instancijos teismui generalinė prokuratūra siekia įrodyti, kad mano teiginiai perteikia žinią, kuri pagrįsta pačios prokuratūros interpretacija“, – teigia parlamentarė.

Teismų procesas bus ilgas, tačiau P. Räsänen yra įsitikinusi, kad apginti savo įsitikinimus teismuose yra būtina, nepaisant kylančių sunkumų.

„Savo apeliaciniame skunde prokuratūra teigia, kad mano teiginiai turi būti aiškinami „objektyviai“, t. y. priešingai tam, ką iš tikrųjų sakiau. Šiame ikiteisminiame ir teisminiame procese dalyvauju jau beveik trejus metus ir tai tęsis galbūt dar daug metų.“, – teigia parlamentarė.

Žinomai kovotojai už religijos laisvę nerimą kelia tai, kad prokuratūros parodymai apie Suomijos parlamentarės viešus pareiškimus, pasak jos, yra melagingi.

„Viso šio proceso metu didžiausią nerimą kėlė melagingi prokuratūros parodymai apie mano pareiškimus. Lengviau būtų ginti savo nuomonę, nei gintis nuo tiesos neatitinkančių interpretacijų, ypač tokių, kurios netgi prieštarauja mano įsitikinimams“, – P. Räsänen.

Ji rašo: „Prokuratūros 26 puslapių apeliaciniame skunde atvirai kėsinamasi į pagrindinius krikščioniškojo tikėjimo mokymus, manant, kad jie patys savaime yra įžeidžiantys. Šie kaltinimai krikščioniškąjį mokymą apie nuodėmę įvardija kaip žeminantį, ir vertina jį taip, tarsi šis mokymas religinėse bendruomenėse yra dar pavojingesnis nei pasaulietinėje gyvenimo sferoje.

Prokuroras tai pagrindžia sakydamas: „Nevertumas prieš Dievą yra didesnė gėda nei nevertumas prieš kitus žmones“. Prokuroras nesutinka su bibliniu požiūriu į žmogų, kad mokymas apie nuodėmę nemenkina žmogaus orumo. Kiekvienas žmogus yra vienodai vertingas, bet kartu ir nuodėmingas bei jam reikalinga Jėzaus malonės.

Prokuroras vykdo kryžiaus žygį prieš klasikinį krikščioniškojo tikėjimo mokymą, tačiau kartu tai dar kartą atveria galimybę į teismo salę atnešti Evangelijos žinią. Reikia ne neigti nuodėmės egzistavimą, bet priimti ją kaip malonę dėl to, ką Jėzus Kristus dėl mūsų padarė ant kryžiaus“.

Pranešimas užbaigiamas viltingai, atiduodant visą teismų procesą į Dievo rankas.

„Tikiu, kad visas šis procesas yra Dievo rankose ir kad visa tai turi tikslą. Taip pat džiaugiuosi, kad diskusija apie Bibliją tebevyksta. Savo ruožtu esu pasirengusi ginti žodžio ir religijos laisvę visuose būtinuose teisingumo lygmenyse, o prireikus – net Europos Žmogaus Teisių Teisme“, – užtikrintai rašo krikščionė Suomijos parlamentarė, apie kurią išgirdo daugybė krikščionių visame pasaulyje, besimeldžiančių už parlamentarės sėkmę teismuose.

 

Šaltinis: laikmetis.lt