Sveikiname Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinės sąjungos dvasios vadovą J. E. kardinolą Sigitą Tamkevičių SJ su gražiu 85-uoju gimtadieniu!
Kviečiame visus šią dieną Jūsų Ekscelenciją prisiminti maldoje ir Šv. Mišių aukoje 🙏