Kviečiame paramos gavėjo statusą turinčias organizacijas (bendruomenes, mokyklas, parapijas ir kt.) solidarizuotis ir kartu dalyvauti GPM viešinimo kampanijoje su Krikščionių profsąjunga.

Tikslas – kartu informuoti Lietuvos gyventojus apie prasmingas vykdomas veiklas bei padėti jiems apsispręsti, kam perskirstyti 2,4 % savo jau sumokėto Gyventojų pajamų mokesčio (GPM).

Primename, kad profsąjungoms skiriamas GPM nekonkuruoja su paramos gavėjo statusą turinčiomis organizacijomis. Tai visiškai skirtingos paskirstymo galimybės.

𝟐,𝟒 % 𝐧𝐮𝐨 𝐆𝐲𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨𝐣𝐮̨ 𝐩𝐚𝐣𝐚𝐦𝐮̨ 𝐦𝐨𝐤𝐞𝐬𝐜̌𝐢𝐨 (𝐆𝐏𝐌) 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐤𝐢𝐫𝐬𝐭𝐲𝐦𝐚𝐬:
1,2 % paramos gavėjo statusą turinčioms organizacijoms – mokykloms, darželiams, parapijoms ir kt.;
𝟎,𝟔 % 𝐭𝐢𝐤 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐧𝐞̇𝐦𝐬 𝐬𝐚̨𝐣𝐮𝐧𝐠𝐨𝐦𝐬 ar jų susivienijimams;
0,6 % tik politinėms partijoms.

Norintys bendradarbiauti GPM viešinimo kampanijoje, prašome parašykite mums el.p. info@krikscioniuprofsajunga.lt, nurodydami organizaciją, šūkį ar GPM panaudojimo tikslą bei atsiųskite savo organizacijos logotipą.

Bendrais vizualais pasidalinsime ir mes, Krikščionių profsąjungos Facebook paskyroje bei internetinės svetainės puslapyje.

 

 

Krikščionių profsąjunga 2024 m. GPM surinktą paramą skirs organizacijos veiklos stiprinimui ir dalį gautos paramos – tolimesniam finansinio fondo telkimui.
J.a.k. 305844134
Plačiau apie profsąjungos GPM kampaniją kviečiame skaityti čia.

 

 

SU MUMIS JAU SOLIDARIZUOJASI:

 

VšĮ „Ramintoja”, kurios misija – kurti gyvą, augančią ir klestinčią bažnyčią, gyvenančią Kristaus mokinystėje.
J.a.k.: 304787926.
Daugiau apie Ramintojos veiklą kviečiame skaityti čia.

 

Radijo stotis XFM – krikščioniško turinio laidų transliavimo kaštams padengti.
Paramai paskirti reikalingi duomenys: Viešoji įstaiga „Gerosios Naujienos centras“, j.a.k. 124543710.
Plačiau apie Radijo stoties XFM veiklą kviečiame skaityti čia.

 

Viešoji įstaiga „Bernardinai.lt”www.bernardinai.lt – Kasdienės naujienos ir nekasdienės įžvalgos Jums.
J.a.k. 300671187.
Plačiau apie Bernardinai.lt veiklą kviečiame skaityti čia.

 

 

Labdaros ir paramos fondas „Bažnyčios kronika“. Fondo GPM paramos tikslas – Lietuvos istorinės atminties išsaugojimui ateities kartoms.
J.a.k. 192033380.
Plačiau apie Bažnyčios Kronikos Fondą kviečiame skaityti čia.

 

 

VšĮ Laisvos visuomenės institutas. Šių metų GPM rinkimo tikslas Instituto veiklos stiprinimui. Šūkis – Laisva visuomenė saugo ir puoselėja laisvei būtinus gėrius.
J.a.k. 303081003.
Plačiau apie Instituto veiklą kviečiame skaityti čia. 

 

 

Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija. Šių metų GPM rinkimo tikslas – Už prigimtinei šeimai draugišką politiką.
J.a.k. 300560436
Plačiau apie NŠTA veiklą kviečiame skaityti čia.

 

 

Skuodo Švč. Trejybės parapija. Šv. Dvasios pašaukti, maitinami ir išgyvendami gyvybingą brolystę, sudarome vieną kūną Kristuje.
J.a.k. 291279280
Plačiau apie Skuodo Švč. Trejybės parapijos veiklą kviečiame skaityti čia.

 

 

Sąjunga „Vardan šeimos”. Už šeimą ir jos gerovę. Už tradicines vertybes. Teisinė ir psichologinė pagalba šeimoms.
J.a.k. 305010414
Plačiau apie sąjungos „Vardan šeimos” veiklą kviečiame skaityti jų Facebook puslapyje čia.

 

 

VŠĮ „Laikas po dangumi”, j.a.k. 305706585. Nepriklausomo informacijos ir krikščioniškų žinių šaltinio laikmetis.lt veiklai stiprinti.
Plačiau apie laikmetis.lt veiklą kviečiame skaityti jų internetiniame puslapyje čia.

 

 

Equipes Notre-Dame Lietuva (Dievo Motinos komandos), j.a.k. 304219628. Santuokos ir šventimų sakramentų turtinimas.
Plačiau apie Dievo Motinos komandos Lietuvoje veiklą kviečiame skaityti jų internetiniame puslapyje čia.

 

 

Šiaulių vyskupijos Šeimos centras, j.a.k. 292073290. Misija – ugdyti ir palaikyti šeimas, remiantis katalikiškos moralės principais. Plačiau apie Šiaulių vyskupijos Šeimos centrą kviečiame skaityti jų internetiniame puslapyje čia.

 

 

Kauno šv. Jono Pauliaus II parapija, j.a.k. 303188959, švenčia savo pirmąjį dešimtmetį ir kviečia visus geros valios žmones prisidėti prie Bažnyčios statybų.

Plačiau apie Kauno šv. Jono Pauliaus II parapiją kviečiame skaityti jų internetiniame puslapyje čia.

 

 

Ateitininkų federacija, j.a.k. 191956728 – viena seniausių (114-ąjį gimtadienį šiemet atšventusi) Lietuvoje veikiančių krikščioniškų organizacijų. Katalikiškas jaunimas jau daugiau kaip 30 metų vasaroja Berčiūnų ateitininkų stovyklavietėje. Nameliai mena daugybę gražių draugysčių ir įsimintinų akimirkų, tačiau sienos sensta ir reikalauja atnaujinimo. Gautą GPM parama bus skirta stovyklavietėje esančio „Lelijos” namelio renovacijai, kad vaikų juokas dar ne vieną vasarą aidėtų Berčiūnuose!

Plačiau apie Ateitininkų federaciją kviečiame skaityti jų internetiniame puslapyje čia.

 

 

Garliavos Švč. Trejybės parapija, j.a.k. 191288339, kuri kviečia paskiriant 1,2 proc. nuo GPM prisidėti prie vargonų pastatymo ir centrinio altoriaus restauravimo darbų.

Plačiau apie Garliavos Švč. Trejybės parapiją kviečiame skaityti jų internetiniame puslapyje čia.

 

 

 

Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjunga (Birutietės) j.a.k. 295705350, kurios kviečia skirti 1,2 proc. nuo GPM Lietuvos ir Ukrainos karių šeimoms paremti.

Plačiau apie Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjungą (Birutietės) kviečiame skaityti jų internetiniame puslapyje čia.

 

 

 

Alfa kurso centras Lietuvoje, j.a.k. 304515919, kviečia skirti 1,2 proc. nuo GPM, kad Alfa kursų dėka Geroji Naujiena pasiektų kiekvieną!

Plačiau apie Alfa kurso centrą Lietuvoje kviečiame skaityti jų internetiniame puslapyje čia.

 

 

 

Rengimo Šeimai asociacija, j.a.k. 305741547. Visos surinktos iš GPM lėšos bus panaudotos tėvų teisių ugdyti savo vaikus pagal savo įsitikinimus užtikrinimo mokykloje strategijos kūrimui.

Plačiau apie Rengimo Šeimai asociaciją kviečiame skaityti jų internetiniame puslapyje čia.